Sundhed- og sygeplejefag

Her kan du downloade lydfilerne til bogen Sundhed- og sygeplejefag eller lytte til dem online.


Hent lydfilerne til kapitel 1-11 og kapitel 12-22

Indledning

Lydfiler

Sundheds- og sygeplejefag, s. 5

Mål for sundheds- og sygeplejefag, s. 7

Indholdsfortegnelse, s. 9

Kolofon

1. Sundhed og sygdom

Del 1, s. 11

Sundhed og sygdom – indhold, s. 11

Indledning, s. 12

Sundhedsbegreber, s. 12

WHOs definition, s. 12

Opgave, s. 13

Aggernæs definition, s. 13

Antonovskys sundhedsbegreb, s. 14

Forholdet imellem sundhed og sygdom, s. 15

Opgave, s. 17

Sundhedscentre, s.  17

Opgave, s. 18

Faktorer, der påvirker sundhedstilstande, s. 18

Opgave, s. 18

Opgave i praktikken, s. 20

Sundhedsfremme, s. 20

Sygdomsforebyggelse, s. 21

Primær sygdomsforebyggelse, s. 21

Sekundær sygdomsforebyggelse, s. 21

Tertiær sygdomsforebyggelse, s. 22

Opgave, s. 23

WHO, s. 23

Folkesundhedsprogrammet, s. 23

Eksempel, s. 24

Opgave, s. 26

Sundhedspædagogik, s. 26

Anerkendende tilgang, s. 26

Opgave, s. 28

Sygdomsopfattelser, s. 28

Sygdom som Guds straf, s. 28

Apparatfejlsmodellen, s. 29

Den socialmedicinske opfattelse, s. 29

Helhedsopfattelsen, s. 29

Søg viden, s. 30

2. Sygepleje, omsorg og egenomsorg

Kap. 2 – Sygepleje, omsorg og egenomsorg – Indhold, s. 21

Indledning, s. 32

Et historisk tilbageblik, s. 33

Moderne sygepleje – Florence Nightingale, s. 34

Grundlæggende sygepleje – Virginia Henderson, s. 34

Opgave, s. 36

Omsorg, s. 36

Kari Martinsens omsorgsteori, s. 37

Opgave, s. 38

Egenomsorg, s. 39

Dorothea Orems egenomsorgsteori, s. 40

Teorien om egenomsorg, s. 40

Teorien om egenomsorgssvigt, s. 40

Teorien om egenomsorgssystemer, s. 42

Forholdet imellem omsorg og egenomsorg, s. 43

Omsorgsteorier i praksis, s. 45

Opgave, s. 45

Opgave i praksis, s. 46

Søg viden, s. 46

3. Aldring og ældre

Kap. 3 – aldring og ældre (gerontologi) – Indhold, s. 47

Aldring, s. 48

Ældre – et misbrugt begreb, s. 48

Hvordan bedømmer du selv folks alder, s. 48

At skelne mellem aldring og sygdom, s. 50

Aldringens trekant, s. 51

Biologien bag aldringen, s. 52

Myter og fakta bag det lange liv, s. 53

Helbred og funktionsevne, s. 54

Sygdomme og sygdomsmønstre i alderdommen, s. 54

Psykologisk aldring, s. 56

Mestring, s. 56

Sociale og kulturelle rammer, s. 57

Netværk, bolig økonomi og aktiviteter, s. 57

Holdninger og ældrebilleder, s. 58

Ny viden og gamle fordomme, s. 59

Ældrebefolkningen i profil, s. 60

Flere ældre,  især meget gamle, s. 60

Polarisering af ældres vilkår, s. 61

Den enkelte er ikke et gennemsnit, s. 62

Perspektiver for nutidens og fremtidens ældre, s. 62

Holdninger til ældrepolitik, s. 62

Opgør med aldersgrænser, s. 63

Dynamisk geriatri, s. 63

Forebyggende hjemmebesøg, s. 64

Søg viden, s. 64

4. Hygiejne – Indhold, s. 65

Smittespredning, s. 66

Opgave, s. 67

Afbrydelse af smitteveje, s. 68

Forebyggelse af kontaktsmitte, s. 69

Håndhygiejne, s. 69

Opgave, s. 71

Personlig hygiejne, s. 71

At skille rent fra urent, s. 71

Rengøring og desinfektion af utensilier, s. 72

Opgave i praksis, s. 74

Isolation, s. 74

Forebyggelse af luftbåren smitte, s. 75

Forebyggelse af alimenær smitte, s. 76

Forebyggelse af smitte ved indpodning, s. 76

Insektbåren smitte, s. 76

Sygehusaffald, s. 77

Snavsetøj, s. 77

Søg viden, s. 78


5. Ernæring

Kap. 5. Ernæring – Indhold

Indledning, s. 81

Næringsstoffer, s. 82

Energi, s. 83

Energibehov hos voksne, s. 84

Energibalance, s. 85

De energigivende stoffer, s. 85

Kulhydrat, s. 85

Kostfibre, s. 86

Fedtstof, s. 87

Protein, s. 90

Alkohol, s. 91

De ikke-energigivende næringsstoffer, s. 91

Vitaminer, s. 92

Mineraler og sporstoffer, s. 94

Natrium, s. 94

Kalim, s. 94

Kalcium, s. 95

Jern, s. 95

Jod, s. 96

Forebyggende ernæring, s. 96

Normalkost, s. 97

Principper i kosten, s. 97

Kostkompasset, s. 97

Principper i madlavningen, s. 98

Måltidsmønstre, s. 99

Vegetarkost, s. 99

Kost til mennesker fra andre kulturer, s. 100

Principper i kosten, s. 100

Kost på sygehuse, s. 101

Sygehuskost, s. 102

Sygehuskost i praksis, s. 102

Kost til småtspisende, s. 103

Energi- og proteintilskud, s. 105

Produkter, s. 105

Tygge-, synkevenlig kost, s. 106

Gelékost, s. 106

Flydende kost, s. 107

Ernæringsbehandling i praksis, s. 107

Underernæring, s. 107

Kroppens reaktion ved faste hos en rask person, s. 108

Kroppens reaktion ved traume og sygdom, s. 109

Energibehovet ved stressmetabole tilstande, s. 109

Proteinbehovet hos syge, s. 110

Væskebehovet hos syge personer, s. 111

Vurdering af ernæringstilstand, s. 111

Ernæringsscreening, s. 113

Primær screening, s. 113

Sekundær screening, s. 113

Vurdering af resultaterne, s. 114

Overvågning (monitorering), s. 115

Dokumentation, s. 115

Målrettet ernæringsbehandling, s. 116

Opgave- og ansvarsfordeling, s. 116

Kostordination,  s. 117

Energibehov, appetit og portionsstørrelser, s. 119

Diæter, s. 121

Principper i diæten, s. 122

Måltidsfordeling, s. 123

Fedt- og kolesterolmodificeret diæt (hjerterigtig kost), s. 124

Principper i diæten, s. 124

Laktosereduceret diæt, s. 126

Den pædagogiske vinkel , s. 126

Ældre og ernæring, s. 127

Raske ældre, s. 127

Principper i kosten til raske ældre, s. 127

Skrøbelige ældre, s. 128

Nedsat kostindtagelse, s. 129

Kostråd til de skrøbelige ældre, s. 129

Kost ved madudbringning, s. 131

Søg viden, s. 131

6. Personlig hygiejne

Kap. 6. Personlig hygiejne, s. 133

Indledning, s. 134

Sygdomsforebyggelse, s. 134

Behov for personlig pleje, s. 135

Personlig pleje, s. 136

Pleje af kroppen, s. 136

Forberedelse, s. 138

Opgave i praksis, s. 138

Under badningen, s. 139

Hudpleje, s. 139

Opgave, s. 140

Observationer, s. 141

Opgave i praksis, s. 141

Tandbørstning, s. 141

Mundpleje, s. 142

Hårpleje, s. 143

Skægpleje, s. 14

Neglepleje, s. 144

Makeup, s. 144

Påklædning, s. 144

Sengeredning, s. 145

Sundhedssvigt, s. 146

Afvigelser fra normal hud, s. 146

Tør og skællende hud, s. 146

Hudløshed, s. 146

Pletvis tør hud, s. 147

Rød hud, s. 147

Blåfarvning, s. 148

Blå mærker, s. 148

Modermærker og farvede pletter, s. 148

Gul hud, s. 148

Bleghed, s. 149

Sår, s. 149

Tryksår, s. 149

Risikopatienter, s. 150

Figur 6.3, side 152

Observation, s. 154

Forebyggelse af tryksår, s. 155

Opgave i praksis, s. 158

Pleje ved tryksår, s. 159

Opgave i praksis, s. 159

Søg viden, s. 160

7. Bevægelse

Kapitel 7. Bevægelse, s. 161

Indledning, s. 163

Opgave, s. 163

Sygdomsforebyggelse, s. 163

Handlemuligheder, s. 163

Vejledning vedrørende aktiviteter, s. 164

Opgaver, s. 164

Tværfagligt samarbejde, s. 165

Pas godt på dig selv, s. 166

Observation af funktionsevne, s. 166

Opgave, s. 167

Sundhedssvigt, s. 167

Inaktivitet og immobilitet, s. 167

Nedsat aktivitetsniveau, s. 169

Komplikationer ved inaktivitet, s. 170

Pleje ved inaktivitet og immobilitet, s. 174

Opgave i praksis, s. 176

Søg viden, s. 176


8. Væskebalance

Kapitel 8. Væskebalance, s. 177

Indledning, s. 178

Opgave, s. 178

Opgave, s. 178

Sygdomsforebyggelse, s. 179

Forebyggelse af væskemangel, s. 179

Forebyggelse af urinvejsinfektion, s. 179

Servering af drikkevarer, s. 180

Vejledning vedrørende væskebalance, s. 181

Hjælp til toiletbesøg, s. 181

Observationer af urin og vandladningsmønster, s. 182

Urinprøver, s. 182

Procedure ved urinprøvetagning, s. 185

Opgave i praksis, s. 185

Sundhedssvigt, s. 186

Væskeunderskud, s. 186

Vurdering af væskebalance, s. 187

Væskeskema, s. 188

Intravenøs væskebehandling, s. 189

Opgave i praksis, s. 190

Opsætning af drop, s. 190

Opgave i praksis, s. 193

Urininkontinens, s. 193

Opøvning af faste toilettider, s. 196

Optræning af bækkenbunden, s. 197

Hjælpemidler ved inkontinens, s. 197

Opgave i praksis, s. 198

Blærekateter, s. 199

Procedure ved kateteroplægning, s. 200

Pleje af patienter med kateter, s. 201

Søg viden, s. 204


9. Fordøjelse

Kapitel 9. Fordøjelse, s. 205

Indledning, s. 206

Opgave, s. 206

Sygdomsforebyggelse, s. 207

Sund kost forebygger sygdomme, s. 207

Forebyggelse af forstoppelse, s. 208

Servering af mad, s. 208

Hjælp til spisning, s. 209

Kostregistrering, s. 210

Opgave, s. 210

Opgave i praksis, s. 211

Kostvejledning, s. 211

Kliniske diætister, s. 211

Hjælp til toiletbesøg, s. 212

Bækkengivning, s. 212

Observation af afføringen, s. 213

Afføringsprøver, s. 214

Sundhedssvigt, s. 215

Kvalme og nedsat appetit, s. 215

Pleje ved kvalme og nedsat appetit, s. 215

Opkastning, s. 216

Pleje ved opkastning, s. 26

Tygge- eller synkebesvær, s. 217

Sondeernæring, s. 218

Pleje af patient med sonde, ds.. 219

Procedure ved sondemadning, s. 222

Parenteral ernæring, s. 224

Forstoppelse, s. 224

Faktorer, der påvirker tarmfunktionen, s. 224

Symptomer, s. 226

Afhjælpning af obstipation, s. 227

Medikamentel behandling af obstipation, s. 228

Procedure ved indgift af klysma, s. 228

Opgave i praksis, s. 229

Diarre, s. 230

Pleje ved diarre, s. 230

Opgave, s. 231

Afføringsinkontinens, s. 231

Stomi, s. 231

Observation af den nyanlagte stomi, s. 233

Valg af bandagering, s. 233

Procedure ved poseskift, s. 234

Hudirritation, s. 235

Luftproblemer, s. 235

Ændret selvopfattelse, s. 235

Økonomi, s. 236

Kost ved stomi, s. 236

Opgave, s. 236

Søg viden, s. 237

10. Hjerte og kredsløb

Kapitel 10. Hjerte og kredsløb, s. 239

Indledning, s. 240

Opgave, s. 240

Sygdomsforebyggelse, s. 241

Kolesterol, s. 242

Vægt, s. 243

Fysisk aktivitet, s. 243

Stress, s. 244

Rygning, s. 244

Røgens påvirkning af kroppen, s. 245

Passiv rygning, s. 247

Begrænsninger af rygning, s. 247

Observation af hjertefunktion, s. 249

Hudfarve, s. 250

Pulsmåling, s. 250

Afvigelser fra normalt puls, s. 250

Procedure ved pulsmåling, s. 251

Vurdering af pulsen, s. 253

Blodtryksmåling, s. 253

Procedure ved blodtryksmåling, s. 254

Afvigelser fra normalt blodtryk, s. 255

Opgave, s. 256

Sundhedssvigt, s. 256

Væskeophobninger, s. 256

Pleje ved ødemer, s. 257

Opgave, s. 260

Opgave i praksis, s. 262

Åndenød og blåfarvning af huden, s. 261

Skinnebenssår, s. 262

Pleje ved skinnebenssår, s. 263

Procedure ved forbindsskift, s. 264

Opgave, s. 265

Blodprop, s. 266

Embolus, s. 267

Årebetændelse, s. 267

Søg viden, s. 268


11. Vejrtrækning

Kapitel 11. Vejrtrækning, s. 269

Opgave, s. 270

Indledning, s. 271

Sygdomsforebyggelse, s. 271

Rygning, s. 272

Motion, s. 272

Frisk luft, s. 272

Forebyggelse af lungebetændelse, s. 272

Opgave, s. 273

Observation af respiration, s. 273

Respirationstælling, s. 273

Afvigelser fra den normale respiration, s. 274

Opgave, s. 275

Bevidsthedsniveau, s. 275

Måling af lungefunktion, s. 275

Procedure ved flow-måling, s. 276

Sundhedssvigt, s. 277

Respirationsbesvær, s. 277

Pleje, s. 278

Opgave i praksis, s. 283

Opgave, s. 283

Hoste, s. 283

Produktiv hoste, s. 283

Tør hoste, s. 283

Opspyt, s. 284

Hygiejne, s. 285

Sejt ekspektorat, s. 285

Undersøgelse af ekspektorat, s. 285

Procedure ved ekspektoratprøvetagning, s. 286

Sugning fra svælget, s. 286

Søg viden, s. 286

12. Sanser og seksualliv

Kapitel 12. Sanser og seksualliv, s. 287

Indledning, s. 288

Sundhedssvigt, s. 88

Svigt af synet, s. 288

Opgave, s. 291

Svigt af hørelsen, s. 291

Opgave, s. 293

Opgave, s. 293

Seksualitet, s. 294

Opgave, s. 294

Definition på seksualitet, s. 294

De tre dimensioner, s. 295

Udvikling af seksualitet, s. 296

Opgave, s. 297

Hvad hindrer et aktivt seksualliv, s. 297

Aldersforandringer, s. 297

Set seksuelle sammenbrud, s. 298

Opgave, s. 300

Mangelfuld opfyldelse af det seksuelle behov, s. 300

Opgave, s. 301

Hvorfor er det så svært, s. 301

Opgave, s. 302

Den svære samtale, s. 302

Guide til kommunikation om seksualitet, s. 303

Opgave, s. 304

Handlemuligheder, s. 304

Opgave, s. 304

Egne grænser og patientens grænser, s. 305

Det kan blive bedre, s. 305

Søg viden, s. 306

13. Søvn og hvile

Kapitel 13. Søvn og hvile, s. 308

Indledning, s. 308

Opgave, s. 308

Søvnens stadier, s. 309

Forebyggelse, s. 309

Opgave, s. 311

Observation af søvnen, s. 311

Sundhedssvigt, s. 312

Opgave, s. 312

15. Sundheds- og sygepleje i primær sektor

Kapitel 14. Temperaturregulering, s. 313

Indledning, s. 314

Forebyggelse, s. 314

Temperaturmåling, s. 315

Procedure ved temperaturmåling, s. 317

Opgave, s. 318

Sundhedssvigt, s. 319

Feber, s. 319

Pleje af patient med feber, s. 219

Opgave i praksis, s. 321

Søg viden, s. 322

15. Sundheds- og sygepleje i primær sektor

Kapitel 15. Sundheds- og sygepleje i primær sektor, s. 323

Den historiske udvikling i primær sektor, s. 324

Hjemmeplejen historisk set, s. 324

Plejehjem historisk set, s. 325

Kommunen, s. 325

Kommunen som en organisation, s. 325

Det politiske system, s. 326

Embedssystemet, s. 326

Hvor bor de ældre, der får hjælp, s. 327

Opgaver, s. 327

At arbejde i primær sundhedssektor, s. 327

Den serviceorienterede tilgang, s. 328

BUM-modellen, s. 328

Kvalitetsstandarder, s. 329

Fælles sprog, s. 329

Elektroniske borgerjournaler, s. 329

Den omsorgsorienterede tilgang, s. 330

Borgerens selvbestemmelse, s. 330

At styrke den enkelte borgeres ressourcer, s. 331

Social- og sundhedsassistenten i primær sundhedssektor, s. 331

Sygepleje til og aktivering af borgere, s. 332

Opgave, s. 333

Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, s. 333

Opgave, s. 334

Tværfagligt samarbejde i primær sundhedstjeneste, s. 334

Opgave, s. 335

Samarbejdet med sygeplejerskerne, s. 335

Samarbejdet med social- og sundhedshjælperne, s. 336

Samarbejdet med de praktiserende læger, s. 336

Søg viden, s. 336

16. Sundheds- og sygepleje i sekundær sundhedssektor

Kapitel 16. sundheds- og sygepleje i sekundær sundhedssektor, s. 337

Indledning, s. 338

Indlæggelse på hospital, s. 338

Indlæggelsesmåder, s. 339

Hospitalets opbygning, s. 340

Sengeafdelinger, s. 340

Sengeafdelingens indretning, s. 340

Patienters reaktion på indlæggelse, s. 342

Angst og utryghed, s. 342

Umyndiggørelse, s. 343

Ydmygelse og afmagt, s. 344

Modtagelse af patienten, s. 344

Tryghed, s. 345

Information, s. 345

Opgave, s. 346

Observationer, s. 346

Pårørende, s. 346

Opgave i praksis, s. 347

Udskrivelse fra hospital, s. 347

Hjælp i hjemmet, s. 348

Hjælpemidler, s. 349

Medicinering, s. 349

Transport, s. 349

Ambulant behandling eller kontrol, s. 350

Praktisk modtagelse i hjemmet, s. 350

Opgave, s. 350

17. Sygepleje til ældre

Kapitel 17. Sygepleje til ældre, s. 351

Indledning, s. 352

Instabilitet og faldtilbøjelighed, s. 352

Lidt statistik om fald og ældre, s. 352

Ydre årsager til fald, s. 353

Indre årsager til instabilitet og fald, s. 353

Aldersforandringer, s. 353

Opgave, s. 354

Sygdom, s. 354

Andre årsager til fald, s. 355

Opgave, s. 355

Immobilitet og inaktivitet, s. 355

Observation af aktivitetsniveau, s. 356

Forebyggelse af fysisk immobilitet og inaktivitet, s. 356

Opgave, s. 357

Intellektuelt svigt og konfusion, s. 357

Ældres personlighedsudvikling, s. 358

Erfaring og tilegnelse af ny viden, s. 358

Demens, s. 358

Opgave, s. 358

Forebyggelse af fysisk inaktivitet og social isolation, s. 359

Inkontinens, s. 359

Lidt statistik om inkontinens og ældre, s. 359

Forebyggelse af inkontinens hos ældre, s. 360

Iatrogenicitet – bivirkninger af behandling, s. 360

At være i en uvant situation, s. 361

Kroppens funktioner, s. 361

Uhensigtsmæssig medicinering, s. 361

Opgave, s. 362

Søg viden, s. 362

18. Sygepleje og medicingivning

Kapitel 18. Sygepleje og medicingivning

Ansvar ved administration af medicin, s. 364

Social- og sundhedsassistentens ansvar og kompetence, s. 364

Tilsyn og klageadgang, s. 365

Personalets beskyttelse imod optagelse af lægemidler, s. 365

Medicinmisbrug blandt personalet, s. 366

Administration af medicin, s. 367

Medicinordination, s. 367

Ordinationsret, s. 367

Modtagelse af en ordination, s. 368

Opgave, s. 371

Opgave, s. 371

Ophældning, s. 371

Opgave, s. 373

Opbevaring af medicin, s. 374

Opgave, s. 374

Udlevering af medicin, s. 374

Observation, s. 376

Medicinefterlevelse, s. 376

Forebyggelse af fejl, s. 376

Administrationsformer, s. 377

Tabletter, s. 377

Stikpiller, s. 378

Klysma, s. 379

Indsprøjtninger, s. 379

Injektionsteknik, s. 380

Procedure ved klargøring af injektionsvæske, s. 380

Procedure ved subkutan injektion, s. 380

Procedure ved intramuskulær injektion, s. 383

Insulininjektion, s. 383

Procedure ved injektion med insulinpen, s. 383

Forebyggelse af stikskader, s. 385

Opgave, s. 386

Inhalationsaerosol, s. 387

Inhalationsvæske, s. 389

Inhalationspulver, s. 389

Næsespray,s. 392

Øjendråber, s. 392

Øjensalver, s. 392

Øredråber, s. 393

Opgave, s. 393

Opgave, s. 394

Søg viden, s. 394

19. Præ- og postoperativ sygepleje

Kapitel 19. Præ- og postoperativ sygepleje, s. 395

Indledning, s. 396

Opgave i praksis, s. 397

Opgave i praksis, s. 398

Pleje i den præoperative periode, s. 398

Pleje på operationsdagen, s. 400

Pleje i den postoperative periode, s. 403

Opgave i praksis, s. 407

Opgave i praksis, s. 407

20. Pleje af mennesker med smerter

Kapitel 20. Pleje af mennesker med smerter, s. 409

Indledning, s. 410

Smertebegrebet, s. 410

Fysiologisk smerte, s. 411

Oplevelse af smerte, 412

Smertetyper, s. 412

Akut smerte, s. 413

Kronisk smerte, s. 414

Cancersmerter, s. 415

Smertebehandling, s. 415

Medicinsk behandling, s. 416

Epiduralkateter, s. 416

Observationer, s. 418

Ikke-medicinske behandlingsmetoder, s. 418

Pleje af patienter med smerter, s. 418

Observationer, s. 419

Opgave i praksis, s. 421

Forøgelse af smertetærsklen, s. 422

Medansvar, s. 422

Opgave, s. 422

Smertestillende medicin, s. 422

Opgave i praksis, s. 423

Søg viden, s. 424

21. Pleje af døende mennesker

Kapitel 21. Pleje af døende mennesker, s. 425

Indledning, s. 426

Døden som tabu, s. 426

Hjernedød eller hjertedød, s. 427

Hjertedød, s. 427

Hjernedød, s. 428

Opgave s. 428

Palliativ omsorg, s. 429

Hjemmedød eller hospitalsdød, s. 430

Opgave, s. 432

Psykisk omsorg, s. 43

Fornægtelse, s. 433

Vrede, s. 435

Købslåen, s. 435

Depression, s. 435

Accept, s. 436

Fysisk pleje, s. 437

Personlig pleje, s. 438

Træthed, s. 438

Bevidsthedsniveau, s. 438

Vejrtrækning, s. 439

Væske og føde, s. 439

Fordøjelsessystem, s. 440

Toiletbesøg, s. 441

Komplikationer ved inaktivitet, s. 441

Feber, s. 441

Sanser, s. 442

Smerter, s. 442

Åndelig omsorg, s. 443

Planlægning af det, der skal ske efter døden, s. 444

Opgave, s. 444

Støtte til pårørende, s. 444

Når døden er indtrådt, sl. 446

Praktiske opgaver, s. 446

Plejepersonalets oplevelse af at pleje døende mennesker, s. 447

Aktiv og passiv dødshjælp, s-. 448

Søg viden, s. 450

Bilag og biografi

Bilag, s. 451

Bilag 1, side 452

Bilag 1, side 453

Bilag 2, side 454

Biografi, s. 455