Psykiatri

Her kan du downloade lydfilerne til bogen Psykiatri eller lytte til dem online.


Du kan hente alle lydfilerne her

Indledning

Lydfiler

Psykiatri

Indholdsfortegnelse, s. 5

Forfatterens værdier og holdninger til psykiatrien, s. 7

Indledning, s. 7

Bogens anvendelse, s. 8

Nyskabelser, s. 9

Bogens opbygning, s. 9

1. Samfundets tilbud til sindslidende

Psykiatri

Indholdsfortegnelse, s. 5

Forfatterens værdier og holdninger til psykiatrien, s. 7

Indledning, s. 7

Bogens anvendelse, s. 8

Nyskabelser, s. 9

Bogens opbygning, s. 9

2. Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien

Kapitel 2 – Indholdsfortegnelse, s. 29
Kapitel 2. Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien, s. 31
Grundsyn i psykiatrien, s. 36
Det kognitive grundsyn, s. 40
Det biologiske grundsyn, s. 42
Det sociale grundsyn, s. 43
Etik i psykiatrien

3. Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Kapitel 3 – Indholdsfortegnelse, s. 53

Kapitel 3 – Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi, s. 33

Kognitiv terapi og social- og sundhedsassistenten, s. 56

Centrale begreber i kognitiv terapi, s. 57

Pykoeducation, s. 63

Træning af sociale færdigheder, s. 63

Adfærdsterapi, s. 65

Terapeutiske principper, s. 67

Kognitiv udvikling - Piaget, s. 75

4. Psykodynamiske grundbegreber og udviklingspsykologi

Kapitel 4. -  Indholdsfortegnelse, s. 85

Bevidst og ubevidst, s. 87

Personlighedsmodellen, s. 88

Primitive forsvarsmekanismer, s. 94

Samspillet mellem mennesker, s. 101

Psykodynamisk udviklng, s. 103

Internalisering, s. 104

Identitet, s. 105

Daniel Sterns udviklingsteori, s. 106

Selvet, s. 107

Selvets udvikling, s. 108

Relevans for psykiatrien, s. 111

Udviklingen efter tredje leveår, s. 114

Tilknytningsteori, s. 114


5. Observation i psykiatrien

Del 2 – Kapitel 5. Indholdsfortegnelse, s. 125

Kapitel 5 – Observation i psykiatrien, s. 127

Observation ved det første møde, s. 134

Observation for selvmordsrisiko, s. 140

Psyk-VIPS – en dokumentationsmodel, s. 143

6. Principper for støtte

Kapitel 6 – Indholdsfortegnelse, s. 147

Kapitel 6 – Principper for støtte, s. 149

Støtte, s. 153

Tillidsfuld relation, s. 154

Kontakt og empati, s. 156

Kommunikation, s. 162

Strukturering, s. 174

Stimulering og motivation, s. 175

Miljøterapi, s. 177

Fysisk stimulering og aktivitet, s. 179

Metabolisk syndrom, sl 185

Motiverende samtale, s. 186

Praktisk hjælp, s. 196

Netværksarbejde, s. 196

Rehabilitering og recovery, s. 198

Rehabilitering, s. 198

Recovery, s. 202

Arbejdsmiljø, s. 207

7. Støtte ved angst

Kapitel 7 – Indholdsfortegnelse, s. 219

Kapitel 7 – Støtte ved angst, s. 221

Former for angst, s. 223

Angstniveauer, s. 224

Angst og livskvalitet, s. 226

Støtte, s. 229

Kontakt med det angste menneske, s. 233

Kommunikation, s. 237


8. Støtte ved psykoser

Kapitel 8 – Indholdsfortegnelse, s. 247

Kapitel 8 – Støtte ved psykoser, s. 249

Den sindslidendes oplevelse af at være psykotisk, s. 249

Hvad vil det sige at være psykotisk?, s. 250

Støtte til mennesket, der er psykotisk, s. 255

Kognitiv terapi til mennesket, der er psykotisk, s. 257

Kognitive metoder ved vrangforestillinger, s. 267

Kognitive metoder ved hørehallucinationer, s. 273

Psykodynamisk psykoseforståelse, s. 280

Jeg-støttende principper, s. 282

Containing, s. 289


9. Støtte ved depression

Kapitel 9 – Indholdsfortegnelse, s. 297

Kapitel 9 – Støtte ved depression, s. 299

Arbejdsmiljø, s. 300

Personalets frygt for selvmord, s. 300

Ansvar og kompetence, s. 301

Tillid, s. 303

Kontakt med det depressive menneske, s. 303

Kommunikation med det depressive menneske, s. 304

Stimulering af det depressive menneske, s. 308

Praktisk hjælp til det depressive menneske, s. 309

Samarbejde med de pårørende, s. 310

Særlige forholdsregler ved selvmordsønsker, s. 312

Særlige forholdsregler ved behandling af depression, s. 316

10. Støtte ved mani

Kapitel 10 – Indholdsfortegnelse, s. 323

Kapitel 10 – Støtte ved mani, s. 325

Arbejdsmiljø, s. 325

Kontakt med det maniske menneske, s. 326

Holdning, s. 327

Kommunikation med det maniske menneske, s. 329

Stimulering af det maniske menneske, s. 330

Praktisk hjælp, 331

Medicinsk behandling af det maniske menneske, s. 332

Samarbejde med socialrådgiver, s. 332

Samarbejde med de pårørende, s. 332

Særlige forholdsregler ved akut delirium, s. 334


11. Støtte ved demens

Kapitel 11 – Indholdsfortegnelse, s. 337

Kapitel 11 – Støtte ved demens, s. 339

Arbejdsmiljø, s. 340

Demens og tillid, s. 340

Kontakt og kommunikation, s. 341

Struktur, s. 347

Stimulering, s. 348

Praktisk hjælp, s. 354

Impulsstyret og socialt afvigende adfærd, s. 356

Det demente menneskes rettigheder, s. 359

Netværk, s. 363

Når den demente bliver konfus, s. 366

12. Støtte ved misbrug

Kapitel 12 – Indholdsfortegnelse, s. 369

Kapitel 12 – Støtte ved misbrug, s. 371

Om alkoholafhængighed, s. 372

Tillid i relationen til det alkoholafhængige menneske, s. 372

Kommunikation med det alkoholafhængige menneske, s. 373

Praktisk hjælp til det alkoholafhængige menneske, s. 378

Ernæring og væske, s. 379

Miljø og struktur, s. 379

Sociale forhold, s. 382

Det alkoholafhængige menneske og netværket, s. 383

Arbejdsmiljøet, s. 385

Følgetilstande ved voldsomt alkoholmisbrug, s. 386

Delirium og angst, s. 388

Sygeplejeopgaver ved antabusbehandling, s. 389

Primær og sekundær alkoholisme, s. 390

Misbrugsinstitutioner, s. 392

Støtte til den sindslidende med misbrug, s. 393

Misbrug hos personalet, s. 393

13. Støtte ved tvang

Kapitel 13 – Indholdsfortegnelse, s. 395

Kapitel 13 – Støtte ved tvang, s. 397

Tvang i psykiatrien, s. 398

Tvangsindlæggelse, s. 399

Tvangstilbageholdelse, s. 401

Tvangsbehandling, s. 403

Eftersamtaler, s. 407

Tvangsprotokoller, s. 408

Udskrivningsaftale og koordineringsplan, s. 408

Etiske regler ved tvangsanvendelse, s. 409

Patientrettigheder, s. 411

Arbejdsmiljø, s. 414

Tillid og tvangsanvendelse, s. 417

Praktisk hjælp og tvangsanvendelse, s. 418

Kommunikation og tvangsanvendelse, s. 419

Stimulering og tvangsanvendelse, s. 420

Netværksarbejde og tvangsanvendelse, s. 421

Særlige forholdsregler ved tvangsmedicinering, s. 423

Særlige forholdsregler ved bæltefiksering, s. 424

14. Diagnosesystemet

Kapitel 14 – Indholdsfortegnelse, s. 427

Kapitel 14 – Diagnosesystemet ICD-10

Hovedgrupperne inden for det psykiatriske speciale, s. 429

Den diagnostiske proces, s. 431

Fordele og ulemper ved psykiatriske diagnoser, s. 433

15. Demens, kroniske organisk psykosyndrom

Kapitel 15 – Indholdsfortegnelse, s. 435

Kapitel 15 – Demens, kronisk organisk psykosyndrom, s. 437

Alzheimers demens, s. 437

Vaskulær demens, s. 443

Pseudodemens, s. 445

16. Delirium, akut organisk psykosyndrom

Kapitel 16 – Indholdsfortegnelse, s. 447

Kapitel 16 – Delirium, akut organisk psykosyndrom

Sygdommens intensitet, s. 449

Begyndende delirium, s. 450

Delirium, s. 450

Akut delirium, s. 452

Årsager, s. 453

Behandling, s. 454

Prognose, s. 455

17. Skizofreni

Kapitel 17 – Indholdsfortegnelse, s. 457

Kapitel 17 – Skizofreni, s. 459

Grundsymptomer, s. 460

Ekspressive grundsymptomer, s. 460

Subjektive grundsymptomer, s. 464

Psykotiske symptomer, s. 466

Andre symptomer, s. 469

Årsager, s. 469

Behandling, s. 470

Prognose, s. 471

18. Paranoide tilstande

Kapitel 18 – Indholdsfortegnelse, s. 475

Kapitel 18 – Paranoide tilstande, s. 477

Symptomer på paranoid personlighedsforstyrrelse, s. 477

Symptomer på paranoid psykose, s. 477

Årsager, s. 478

Behandling, s. 479

Prognose, s. 479

19. Akutte forbigående psykoser

Kapitel 19 – Indholdsfortegnelse, s. 481

Kapitel 19 – Akutte og forbigående psykoser, s. 483

Symptomer på akutte og forbigående psykoser, s. 483

Årsager, s. 484

Behandling, s. 485

Prognose, s. 485

20. Affektive sindslidelser

Kapitel 20 – Indholdsfortegnelse, s. 487

Kapitel 20 – Affektive sindslidelser, s. 489

Unipolar lidelse, s. 489

Bipolar lidelse, s. 490

Depression, s. 491

Mani, 493

Blandingstilstand, s. 495

Hypomani, s. 495

Årsager, s. 495

Behandling, s. 497

Prognose, s. 498

21. Angsttilstande

Kapitel 21 – Indholdsfortegnelse, s. 501

Kapitel 21 – Angsttilstande, s. 503

Symptomer, s. 503

Angstlidelser i ICD-10, s. 504

Fobiske angstlidelser, s. 504

Panikangst, s. 505

Generaliseret angst, s. 505

Obsessiv-kompulsive tilstande, s. 506

Årsager til angsttilstande, s. 506

Behandling af angsttilstande, s. 507

Prognose, s. 509

22. Belastnings- og tilpasningsreaktoner

Kapitel 22 – Indholdsfortegnelse, s. 511

Kapitel 22 – Belastnings- og tilpasningsreaktioner, s. 513

Akut belastningsreaktion, s. 513

Posttraumatisk belastningsreaktion, s. 513

Tilpasningsreaktion, s. 514

Behandling, s. 515

Prognose, s. 515

23. Personlighedsforstyrrelser

Kapitel 23 – Indholdsfortegnelse, s. 517

Kapitel 23 – Personlighedsforstyrrelser, s. 519

Den dyssociale personlighedsforstyrrelse, s. 519

Den emotionelt ustabile personlighedsforstyrrelse, s. 521

24. Misbrug

Kapitel 24 – Indholdsfortegnelse, s. 527

Kapitel 24 – Misbrug, s. 529

Typer af misbrug, s. 529

Hvornår er man misbruger?, s. 529

Symptomer på misbrug, s. 529

Alkoholafhængighed, s. 531

Vidensøgning

Vidensøgning, s. 539