Personlige kompetencer

Her kan du downloade lydfilerne til bogen Personlige kompetencer eller lytte til dem online.


Du kan hente alle lydfilerne her

Indledning

1. Kompetencer

Kompetencer, s. 9

2. Hvad er en social- og sunehdsassistent?

Hvem vælger social- og sundhedsassistentuddannelsen?, s. 17

Identitet, s. 24

3. Sociale kompetencer

De sociale kompetencers vigtighed, s. 33

At begå sig bag andre, s. 42

Samarbejde - et grundlæggende arbejdsvilkår, s. 44

Konflikter, forståelse og løsning, s. 57

Værdier, s. 73

Arbejdspladsens værdier, s. 80

Brugen af netværkets ressourcer, s. 84

Kulturelle kompetencer, s. 87

Dokumentation og argumentation, s. 94

Dine sociale kompetencer, s. 104

4. Lærings- og udviklingskompetencer

At lære er at leve, s. 115

Uddannelsesbogen, s. 119

Læringsmetoder, s. 134

Hvordan lærer man bedst?, s. 142

Læring er forandring, s. 158

Forholdet mellem teori og praksis, s. 166

At arbejde løsningsorienteret, s. 171

Læring i praksis, s. 180

5. SSA'ens kompetence - nu og i fremtiden

På vej ud på arbejdsmarkedet, s. 197

Social- og sundhedsassistentens ansvar og organisatoriske placering, s. 201

At søge arbejde som social- og sundhedsassistent, s. 206

Litteratur

Litteratur, s. 225

Biografier

Biografier, s. 227