Pædagogik med psykologi

Her kan du downloade lydfilerne til bogen Pædagogik med psykologi eller lytte til dem online.


Du kan hente alle lydfilerne her

Indledning

Pædagogik med psykologi

Indholdsfortegnelse, s. 5

Indledning, s. 9

1. Pædagogik i sundhedsvæsenet

Pædagogik i sundhedsvæsenet, s. 11

Videnskabsteorier og pædagogik, s. 14

Humanvidenskab, s. 17

Kritisk videnskabsteori, s. 20

Sundhedsvidenskab, s. 22

Pædagogiske kompetencer, s. 24

2. Dannelse

Dannelse, s. 27

Almendannelse, s. 28

Almendannelse er demokratisk dannelse, s. 32

Dannelse i et folkesundhedsperspektiv, s. 33

Rigtig og forkert ændrer sig, s. 34

3. Etik i omsorgsarbejdet

Etik i omsorgsarbejdet, s. 38

Etik og praksis, s. 40

Etiske kompetencer, s. 41

Etiske dilemmaer, s. 42

Magt som begreb, s. 43

4. Psykologi som fag og videnskab

Psykologi som fag og videnskab, s. 49

Psykologiens hovedretninger 1880-1960, s. 51

Med adfærdspsykologiske briller, s. 53

Med humanistisk-eksistentialistisk psykologiske briller, s. 55

Med kognitionspsykologiske briller, s. 57

Med kulturhistoriske briller, s. 58

Psykologien fra 1960 og frem, s. 60

De nye psykologiske retninger, s. 61

Med den positive psykologis briller, s. 63

Om at bruge psykologisk teori, s. 65

Psykologiens tveæggede sværd, s. 66


5. Menneskets udvikling og selvrealisering

Menneskets udvikling og selvrealisering, s. 69

Udviklingspsykologien – en overordnet ramme, s. 71

Menneskets udvikling, s. 73

Børns udvikling, s. 76

Bowlbys teori om tilknytning, s. 80

Anerkendelse og anerkendende reaktioner, s. 83

Udvikling i ungdoms- og voksenlivet, s. 87

Udvikling i tiden – selvrealisering, s. 89

Udviklingsblikket, s. 91

6. Menneskets identitetsdannelse

Menneskets identitetsdannelse, s. 95

Eriksons psykosociale identitetsteori, s. 96

Identitet i senmoderniteten, s. 98

7. Udviklingspsykologi

Mundtlig og skriftlig kommunikation, s. 106

Verbal og nonverbal kommunikation, s. 106

Kommunikation foregår i en kontekst, s. 107

Kommunikation er et professionelt redskab, s. 110

Dokumentation, s. 112


8. Kommunikation og relationer

Kommunikation og relationer, s. 117

Mød patienten med respekt, s. 119

Når du kommunikerer professionelt, s. 120

Transaktionsanalyse, s. 123

Krydsede transaktioner, s. 124

Coaching – kommunikation med fokus på refleksion og udvikling, s. 129

Lyt og forstå! Aktiv lytning, s. 132

Ord bliver, hvad det betegner, s. 134

Nonverbal kommunikation, s. 135

9. Læring

Læring, s. 137

En forståelse af læring, s. 139

Drivkraftdimensionen, s. 143

Læringsrum, s. 146

Mål i uddannelsen, s. 150

Færdighedsmål, s. 153

10. Undervisning, vejledning og rådgivning

Undervisning, vejledning og rådgivning, s. 157

Vejledning, s. 158

Planlægning af undervisnings- eller vejledningssituation, s 161

Målene, s. 163


11. Fysiske, psykiske og sociale handicap

Fysiske, psykiske og sociale handicap, s. 167

Overvejelser vedrørende barrierer, s. 171

Holdninger og handicap, s. 173

12. Sorg og krise

Fysiske, psykiske og sociale handicap, s. 167

Overvejelser vedrørende barrierer, s. 171

Holdninger og handicap, s. 173

13. At have en psykisk lidelse og at være pårørende

At have en psykisk lidelse og at være pårørende, s. 193

Hvordan opleves det at få og have en psykisk lidelse?, s. 194

Hvordan er det at være pårørende?, s. 197

Hvordan kan det være at flere og flere mennesker får psykiske lidelser?, s. 198

Forskellige psykologiske vinkler på det der er et problem, s. 201

Biologiske forklaringsmodeller er oppe i tiden, s. 203

14. Det gode psykiske arbejdsmiljø

Det gode psykiske arbejdsmiljø, s. 208

Klare mål for arbejdet, s. 209

Samarbejdets betydning for det psykiske arbejdsmiljø, s. 211

Samarbejdsproblemer, s. 215

Indflydelse på eget arbejde, s. 217

Din leders indstilling til medarbejderne, s. 221

Hverdagens kommunikation, s. 222

Anerkendelse og feedback, s. 223

Brug feedback til at lære dig selv bedre at kende, s. 226

Faglig og personlig udvikling, s. 227

Udvikling i dagligdagen, s. 231

15. Når arbejdslivet er udfordret

Når arbejdslivet er udfordret, s. 235

Hvad kan du selv gøre?, s. 238

Konflikter er et vilkår, s. 240

Konflikttrappen, s. 241

Hvordan reagerer du på konflikten?, s. 245

16. Et arbejdsliv i forandring

Et arbejdsliv i forandring, s. 249

Organisationer i udvikling, s. 250

Appreciative Inquiry – AI – som en positiv tilgang til forandring, s. 255

Fase 1 – Discovery – gå på oplevelse i de gode oplevelser, s. 258

17. Ledelse og ledelsesteorier

Ledelse og ledelsesteorier, s. 263

Situationsbestemt ledelse, s. 265

De fire ledelsesstile i situationsbestemt ledelse, s. 168

Værdibaseret ledelse, s. 271

Forandringsledelse, s. 276

God ledelse er afgørende for trivsel og arbejdsglæde, s. 281

Om forfatterne

Om forfatterne, s. 283