Lærebog i social- og samfundsfag

Her kan du downloade lydfilerne til bogen Lærebog i social- og samfundsfag eller lytte til dem online.

Du kan hente alle lydfilerne her

Indledning

Kolofon

Indholdsfortegnelse, s. 5

Forord, s. 11

Bogens opbygning og sammenhæng med fagets mål, s. 12

1. Individ og samfund

Individ og samfund, s. 15

Samfundets udvikling, s. 21

Danmark i tal, s. 25

2. De politiske strukturer

De politiske strukturer, s. 31

Demokrati i forskellige former, s. 36

Menneskerettigheder, s. 40

Parlamentarisme, s. 42

Det politiske system, s. 44

Lovhierakiet, s. 48

Kommunerne, s. 55

Den Europæiske Union, s. 57

Partier og ideologier, s. 63

3. Det offentlige Dnamark

Det offentlige Danmark, s. 71

Velfærdssamfund, s. 78

Strukturreformen, s. 81

Kommunernes ansvar, s. 86

Fem regioner i Danmark, s. 93

Sund hele livet, s. 95

International sundhedspolitik, s. 100

4. De økonomiske strukturer

Text - formatted

De økonomiske strukturer, s. 105

Finanslov, s. 107

Kommunernes økonomi, s. 110

Hvor meget skal jeg betale i skat?, s. 112

Sundhedsøkonomi og prioriteringer, s. 117

Sociale pensioner og muligheder for økonomisk tilskud, s. 118

5. De sociale strukturer

De sociale strukturer, s. 123

Kultur, s. 124

Livsformer, s. 132

Netværk, s. 140

Netværkskort som professionelt værktøj, s. 143

Er du mand eller kvinde?, s. 147

6. Sociale- og sundhedsassistentens ansvar og pligter

Social- og sundhedsassistentens ansvar og pligter, s. 153

Serviceloven, Sundhedsloven og mange andre, s. 155

Tavshedspligt, s. 158

Assistentens pligter og borgernes rettigheder, s. 166

Nogle ønsker ikke at modtage behandling, s. 170

Magtanvendelse efter Servicelovens bestemmelser, s. 173

Hvordan får man tilladelse?, s. 180

Anvendelse af tvang i psykiatrien, s. 182

Dokumentation af sygeplejefaglige opgaver, s. 188

7. Arbejdsmiljø i social- og sundhedsbranchen

Arbejdsmiljø i social- og sundhedsbranchen, s. 197

Arbejdspladsvurdering, s. 202

Voldspolitik og kriseberedskab, s. 205

Arbejdsmiljøsystemet, s. 210

Svar på bogens opgaver

Svar på opgave s. 26

Svar på Test dig selv om APV s. 203

Kilder, s. 217

Kilder

Kilder, s. 217