Lærebog i kultur- og aktivitetsfag

Her kan du downloade lydfilerne til bogen Lærebog i kultur- og aktivitetsfag eller lytte til dem online.


Du kan hente alle lydfilerne her

Indledning

Lærebog i kultur- aktivitetsfag 

Forord, s. 9

1. Aktivitetsøvelse

Aktivitetsudøvelse, s. 11

Del 1 - Aktiviteterne

Del 1 - Aktiviteterner, s. 15

2. Aktiviter

Aktiviteter s. 18

Aktivitet - proces eller mål s. 18

Forudsætninger for aktivitetsvalg s. 19

Aktiviteters betydning s. 20

Aktiviteters betydning for sundhed og trivsel s. 22

Aktiviteter, der organiserer og giver struktur s. 25

Betydningsfulde aktiviteter giver livet mening s. 27

3. ADL: Almindelig daglig livsførelse

ADL - Almindelig daglig livsførelse s. 31

Døgnrytmeuret s. 33

4. ADL-vurdering

ADL-vurdering s. 37

ADL-taxonomien s. 41

Barthel Indeks s. 44

5. Aktivitetsanalyse

Aktivitetsanalyse s. 48

Aktiviteter som middel til vedligeholdelse, genptræning og rehabilitering s 52

Kompensation s. 53

6. Rehabilitering

Rehabilitering s. 57

Betydning af nedsat funktionsevne s. 59

Nærmeste udviklingszone s. 63

7. Specifikke teorier og metoder til rehabilitering

Specifikke teorier om metoder til rehabilitering s. 69

Den sproglige evne s. 73

8. ABC-konceptet

ABC-konceptet s. 77

Bobath s. 80

Coombes s. 83

9. Sansestimulering

Sansestimulering s. 89

Tilrettelægning af sansestimuleringsbehandling s. 89

Sanser, der giver informationer om vores krop ift. omgivelserne s. 91

De understøttende sanser s. 95

10. Miljøterapi

Miljøterapi s. 99

Kognitiv miljøterapi s. 101

Den kognitive model s. 102

11. Recovery og social færdighedstræning

Recovery og social færdighedstræning s. 105

Sociale færdigheder og selvværd s. 107

Træning i sociale færdigheder s. 110

Forslag til øvelser og social færdighedstræning s. 112

12. Fysisk aktivitet og fysisk form

Fysisk aktivitet og fysisk form s. 117

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen s. 118

Mere fysisk aktivitet i hverdagen s. 120

Hvad er forskellen på fysisk aktivitet og fysisk træning? s. 122

Forskellige træningsformer s. 124

Træning af bevægelighed s. 129

Hvordan reagerer kroppen på stress? s. 132

Social og sundhedsassistenten som aktiv igangsætter af fysiske aktiviteter s. 134

Fysisk aktivitet til ældre s. 137

Fysisk aktiviytet i hospitalspsykiatrien s. 139

Motivation til livsstilsændring s. 140

13. Arbejdsstillinger, personflytninger og hjælpemidler

Arbejdsstillinger, personflytninger og hjælpemidler s. 145

Hensigtsmæssige arbejdsstillinger s. 146

Grundprincipper i personflytning s. 150

Hjælpemidler til forflytninger s. 155

Samarbejde med borgeren i forflytningssituationen s. 160

God forflytningskultur på arbejdspladsen s. 166

Supplerende litteratur til del 1 s. 169

Del 2 - Mennesket

Del 2 - Mennesket, s. 175

14. Motivation og aktivitet

Motivation og aktivitet s. 175

Model for menneskelig aktivitet s. 180

Latent motivation s. 185

14. Mestring

Mestring s. 187

Krise- og traumepsykologien s. 191

Antonovskys mestringsteori s. 194

16. Livskvalitet

Livskvalitet s. 199

WHO og helbredsrelateret livskvalitet s. 200

Forskellige syn på livskvalitet s. 202

Forudsætninger for livskvalitet s. 204

17. Livshistorie

Livshistorie s. 209

Relevant viden om borgerens liv s. 210

Indsamling af viden s. 214

Anvendelse af livshistorie s. 216

18. Reminiscens - ledetråde, der vækker minder

Reminiscens - ledetråde, der vækker minder s. 221

Hvordan fungerer hukommelsen? s. 222

Stress og hukommelse s. 226

Tilrettelæggelse af reminiscensarbejde s. 228

En sprogteknik, der hjælper minder på vej s. 231

Supplerende litteratur til del 2 s. 233

Del 3 - Omgivelserne

Tekst - formateret

Del 3 - Omgivelserne, s. 235

19. Menneskesyn

Menneskesyn s. 237

Det humanistiske menneskesyn s. 239

Det naturalistiske menneskesyn s. 240

Det marxistiske menneskesyn s. 242


20. Kultur og kulturmødet

Kultur og kulturmødet s. 245

Et analyseredskab til forståelse af egen og andres kultur s. 247

Gensidig tolerence gennem kommunikation s. 250

Religion er en del af kulturen s. 252

Synet på aldring, lidelse og døden afhænger af livssynet s. 253

21. Samtidshistorie

Samtidshistorie s. 259

Tiden efter første verdenskrig s. 260

Krisen i 1930’erne s. 262

Anden verdenskrig s. 265

Den kolde krig s. 267

Det kulturelle opbrud i 1960’erne og 1970’erne s. 269

1980’erne og den europæiske virkelighed efter Berlinmurens fald s. 272

22. Lokale og generelle aktivitetstilbud

Lokale og generelle aktivitetstilbud s. 278

Supplerende litteratur til del 3 s. 279

Om forfatterne

Om forfatterne s. 288