Sundhedsfag

Her kan du downloade lydfilerne til bogen Sundhedsfag eller lytte til dem online.


Du kan hente alle lydfilerne her

Lærebog i kultur- og aktivitetsfag

Indledning

Sundhedsfag - Pædagogisk assistent

Titelblad, s. 3

Kolofon, s. 4

Indholdsfortegnelse, s. 5

Forord, s. 10

1. Sundhedsfremme og forebyggende arbejde

Sundhedsfremmende og forbyggende arbejde, s. 11

Det brede og det positive sundhedsbegreb, s. 12

Levevilkårenes betydning for livsstilen, s. 17

Sundhedsfremme, s. 21

Forebyggende sundhedsarbejde, s. 24

At arbejde sundhedsfremmende, s. 26

Sundhedsprogrammet Sund hele livet, s. 30

Statens Institut for Folkesundhed, s. 32

International sundhedspolitik, s. 34

Sundhed blandt børn og unge, s. 35

Ulighed i sundhed, s. 38

2. Fysisk og motorisk udvikling

Fysisk og motorisk udvikling, s. 40

Tillærte funktion, s. 44

Påvirkning af den motoriske udvikling, s. 45

Faser i den motoriske udvikling, s. 50

Det nyfødte barn, s. 52

Spædbarnet, s. 54

Småbarnsalderen, s. 58

Børnehavebarnet, s. 60

Skolebarnet, s. 62

Puberteten, s. 63

Seksualitet, s. 66

Pædagogiske opgaver ved handicap, s. 69

3. Sanser og udvikling

Sanser og udvikling, s. 71

Sanserne, s. 75

Høresansen, s. 77

Følesansen, s. 79

Smagssansen og lugtesansen, s. 81

Ligevægts- bevægesansen, s. 83

Muskel- og ledsansen, s. 85

4. Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø, s. 86

Indeklima, s. 92

Forebyggelse af vold og trusler, s. 95

Arbejdsmiljøloven, s. 97

Arbejdstilsynet, s. 98

Arbejdsmiljøorganisationen, s. 100

Sikkerhedsorganisationen, s. 101

Arbejdsulykke, s. 103

5. Mikroorganismer

Mikroorganismer, s. 107

Immunforsvaret, s. 109

Smittekæden, s. 111

Bryd smittekæden med viden, s. 114

6. Hygiejniske forholdsregler

Hygiejniske forholdsregler, s. 119

Tøjvask, s. 122

Personlig hygiejne, s. 123

Mad og køkkenhygiejne, s. 131

7. Maden og måltidet

Maden og måltidet, s. 138

Fordøjelsen, s. 140

Officielle kostanbefalinger, s. 146

Måltidets betydning for sundheden, s. 148

Tilrettelæggelse af et sundt måltid, s. 151

Tilberedning af et sundt måltid, s. 154

Madmisbrug, s. 156

8. Sygdomme

Sygdomme, s. 161

Kvalme og opkastning, s. 165

Smitsomme sygdomme, s. 168

Smitsomme børnesygdomme, s. 173

Allergi, s. 179

9. Førstehjælp

Førstehjælp, s. 185

Førstehjælp ved pludseligt opståede sygdomme, s. 187

Ulykke, s. 190

Forebyggelse af ulykker, s. 197

Referencer, s. 199