Sprog, kommunikation og psykologi

Her kan du downloade lydfilerne til bogen Sprog, kommunikation og psykologi eller lytte til dem online.


Du kan hente alle lydfilerne her

Lærebog i kultur- og aktivitetsfag

Indledning

Sprog, kommunikation og psykologi – Pædagogisk assistent

Titelblad

Kolofon

Forord, s. 9

1. Helhedsorienteret menneskesyn

Helhedsorienteret menneskesyn, s. 11

Den pædagogiske assistent som handlekompetent, s. 14

2. Hvad er psykologi?

Hvad er psykologi?, s. 16

Hvad er psykologi og hvad kan den pædagogiske assistent bruge psykologien til?, s. 17

3. Udviklingspsykologi

Udviklingspsykologi, s. 21

Hvad er udvikling, s. 22

Bogens udviklingspsykologiske retninger, s. 23

3a. Adfærdspsykologi

Adfærdspsykologi, s. 25

Straf/belønning, s. 27

Kritik af adfærdspsykologien, s. 29

3b. Kognitiv psykologi

Kognitiv psykologi, s. 30

Jean Piaget, s. 31

Periodeindledning, s. 34

Kritik af Piaget, s. 36

3c. Den kulturhistoriske skole

Den kulturhistorieske skole, s. 38

Lew Vygotsky, s. 38

Zonen for nærmeste udvikling, s. 40

Kritik af den kulturhistoriske skole, s. 42

3d. Psykodynamisk teori

Psykodynamisk teori, s. 43

Freud, s. 43

Freuds teori om barnets udvikling, s. 48

Kritik af Freud, s. 50

Erik Erikson, s. 51

Eriksons otte faser, s. 52

5. ungdom (12-18 år): Identitet og identitetsforvirring, s. 55

Kritik af Erikson, s. 59

Begrebet identitet hos Erikson, s. 59

Identitetsdannelse, s. 62

Daniel Stern, s. 65

Selvfornemmelsernes domæner, s. 67

Fornemmelse af et subjektivt selv, s. 71

Kritik af Stern, s. 75

John Bowlby, s. 75

Stadier i tilknytningens udvikling, s. 77

Forskellige typer af tilknytning, s. 79

Kritik af Bowlby, s. 80

3e. Humanistisk psykologi

Humanistisk psykologi, s. 82

Abraham Maslow, s. 82

Kritik af Maslow, s. 85

4. Normalitet og afvigelse

Normalitet og afvigelse, s. 87

Normalitet i sammenhæng med den almindelige hverdag, s. 89

Diagnosticering og kategorisering, s. 92

Personlig integritet, s. 95

5. Sproglig udvikling

Sproglig udvikling, s. 98

Børns sproglige udvikling fra 0-6 år, s. 100

Sprogstimulering, s. 106

Det tosprogede barn, s. 109

Sprogstimulering af tosprogede børn, s. 111

6. Kommunikation

Kommunikation, s. 114

Empati, s. 116

Nonverbal kommunikation, s. 117

Ikkevoldelig kommunikation, s. 122

Transaktionsanalyse, s. 124

Komplementære transaktioner, s. 126

Krydsede transaktioner, s. 129

Dobbelte transaktioner, s. 131

Den svære samtale, s. 133

7. Samarbejde

Samarbejde, s. 138

Maslow og grupperoller, s. 141

Personalesamarbejde, s. 143

Samarbejde med forældre og pårørende, 147

8. Konflikter og vild

Konflikter og vold, s. 149

Reaktioner på konflikter, s 154

Vold på arbejdspladsen, s. 156

Voldspolitik, s. 159

Når skaden er sket, s. 161

Dialog