Samfundsfag

Her kan du downloade lydfilerne til bogen Samfundsfag eller lytte til dem online.


Du kan hente alle lydfilerne her

Lærebog i kultur- og aktivitetsfag

Indledning

Samfundsfag - Pædagogisk assistent

Titelblad

Kolofon

Om forfatterne

Forord, s. 10

1. Samfundet I forandring

Samfundet i forandring, s. 11

Dobbeltsocialisering, s. 15

Nye familieformer, s. 18

Samfundsudvikling – fra det traditionelle til det senmoderne samfund, s. 23

Globalisering, s. 29

2. Levevilkår og livsmåde

Levevilkår og livsmåder, s. 35

Social arv, s. 42

Livsformer, s. 48

Kultur, s. 53

Sociale netværk, s. 57

3. Politiske strukturer og demokrati

Politiske strukturer og demokrati, s. 65

Vores borgerlige rettigheder og pligter, s. 68

Menneskerettigheder, s. 73

Det politiske system, s. 76

Den europæiske union, s. 82

Partier og ideologier, s. 84

4. Det offentlige Danmark

Det offentlige Danmark, s. 89

Sociale politikkens udvikling, s. 90

Velfærdssamfund, s. 95

Fordeling af det offentlige ansvar, s. 99

Pædagogiske arbejde i det offentlige Danmark, s. 102

Den dømmende magt, s. 109

5. Den økonomiske struktur

Den økonomiske struktur, s. 113

Statens økonomi, s. 116

Kommunernes økonomi, 120

6. Arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedet, s. 125

Fagforeninger og fagforbund, s. 129

Fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet, s. 133

Arbejdskraftens fri bevægelse og outsourcing, s. 138

7. Den pædagogiske assistents arbejdsområde

Den pædagogiske assistents arbejdsområde, s. 141

Magt i relationer, s. 144

Dagtilbudsloven og Serviceloven, s. 148

Tavshedspligt, s. 151

Assistentens pligter og borgerens rettigheder, s. 154

8. Samfundsfaglige metoder

Samfundsfaglige metoder, s. 157

Samfundsfaglige undersøgelsesmetoder, s. 161

Indsamling til andres informationer, 167