Pædagogik

Her kan du downloade lydfilerne til bogen Pædagogik eller lytte til dem online.

Du kan hente alle lydfilerne her

- kapitel 1-8

- kapitel 9-15

Lærebog i kultur- og aktivitetsfag

Indledning

Pædagogik – Pædagogisk assistent

Titelblad

Kolofon

Forord, s. 10

1. Introduktion til pædagogik

Introduktion til pædagogik, s. 12

At være pædagogisk, s. 13

2. Den pædagogiske assistents arbejdsområde

Den pædagogiske assistents arbejdsområde, s. 16

Almen pædagogik og socialpædagogik, s. 16

Normalitet og afvigelse, s. 18

Samfundets normer, s. 20

Inklusion i institutionen, s. 26

Socialpædagogik i daginstitutioner, s. 29

Pædagogiske muligheder og tilbud for udsatte børn, unge og voksne, s. 32

3. Daginstitutioner før og nu

Daginstitutioner før og nu, s. 34

Daginstitutionens historie, s. 35

Børnehaven opstod, s. 38

Det selvhjulpne barn, s. 39

Andre typer børnehave, s. 40

1940’erne og frem til i dag, s. 41

Daginstitutioner i dag, s. 44

Daginstitutionen, en tidslinje, s. 45

4. Dagplejen før og nu

Dagplejen før og nu, s. 48

Rammerne for dagplejen, s. 50

Godkendelse af dagplejer og dagplejehjem, s. 51

Arbejdsvilkår, s. 54

Samarbejde, s. 55

Samarbejde med kollegaer, s. 59

Organisering af dagplejen, s. 61

5. Socialpædagogik før og nu

Socialpædagogik før og nu, s. 65

Udvikling inden for åndssvageforsorgen, s. 66

Livskvalitet, s. 70

Kommunikation med handicappede, s. 73

6. Læring

Læring, s. 76

Kognitive processer, s. 79

Læringsstile, s. 82

Forskellen på intelligens og læringsstil, s. 84

Flow, 85

7. Læreplaner

Læreplaner, s. 87

Læringstemaer, s. 88

Beskrivelse af pædagogiske metoder og aktiviteter, s. 91

Dokumentation og evaluering, s. 91

Læreplaner og den pædagogiske overvejelse, s. 94

8. Handleplaner

Handleplaner (specialområde), s. 96

Den pædagogiske handleplan, s. 98

9. Socialisering

Socialisering, s. 101

Dobbeltsocialisering, s. 103

Socialiseringens grundsten, s. 105

Dannelse, s. 109

Kvalifikation og kompetencer, s. 110

Resultat af socialisering, s. 113

10. Relationer og anerkendelse

Relationer og anerkendelse, s. 115

Betydningen af at danne relationer, s. 118

Magt i pædagogisk arbejde, s. 119

Anerkendelse, s. 120

Værdighed og magt i pædagogisk arbejde, s. 125

Værdighed og magt i den danske lovgivning inden for pædagogisk arbejde, s. 127

11. Børnemiljøvurdering

Børnemiljøvurdering, s. 131

Børneperspektiv, s. 134

12. Underretningspligt, tavshedspligt og oplysningspligt

Underretningspligt, tavshedspligt og oplysningspligt, s. 136

Tavshedspligt, s. 139

Oplysningspligt, s. 141

13. Observationer

Observationer, s. 143

Observation – en indviklet proces, s. 145

Observationer foregår i en kulturel og social sammenhæng, s. 148

Etik i observationer, s. 149

Observationer, s. 151

Direkte eller indirekte observationer, s. 155

14. Brugen af observationer

Brugen af observationer, s. 160

Observationsskemaer, s. 161

Observationer af samspil, s. 164

Gradueringsskemaet, s. 165

Det sociometriske skema, s. 167

Matrixskema, s. 168

Tegninger, historier, fotos og indsamlede ting, s. 172

Den udviklingsrettede observation, s. 173

Observationer og refleksion, s. 175

Refleksionsmodel til at forbinde pædagogiske teori og praksis, s. 175

15 Pædagogisk udviklingsarbejde

Pædagogisk udviklingsarbejde, s. 178

Pædagogisk udviklingsarbejdes vigtigste principper, s. 179

Dilemmaer i pædagogisk udviklingsarbejde, s. 181

SMTTE-modeller, s. 183

Observationer som led i pædagogisk udviklingsarbejde, s. 185

Udviklingsarbejde og observationsskemaer, s. 185