Kultur og aktivitet

Her kan du downloade lydfilerne til bogen Kultur og aktivitet eller lytte til dem online.


Du kan hente alle lydfilerne her

Lærebog i kultur- og aktivitetsfag

Indledning

Kultur og aktivitet – Pædagogisk assistent

Titelblad

Kolofon

Forord

1. Kultur

Kultur, s. 11

Hvad er kultur?, s. 12

Kulturel mangfoldighed, s. 13

Kulturelle udtryksformer, s. 15

Børns kulturbetingede udtryk, s. 18

Det multikulturelle samfund, s. 21

At lave noget sammen, s. 23

2. Aktiviteter

Aktiviteter, s. 26

Pædagogiske aktiviteter, s. 28

SMTTE-modellen, s. 30

Planlagte pædagogiske aktiviteter, s. 34

Aktivitetsplan, s. 35

3. Sanseintegration

Sanseintegration, s. 39

Sansning og sanseintegration, s. 40

De to hjernehalvdele, s. 42

Sanseintegration, erfaring og reminiscensarbejde, s. 45

Sansestimulerende aktivitet, s. 49

4. Fantasi

Fantasi, s. 52

Udvikling af fantasi, s. 53

Fantasilege, s. 55

Fantasi som tilpasning, s. 58

Fantasi som kilde til livskvalitet, s. 61

5. Kreativitet

Kreativitet, s. 64

Kreativitet og leg, s. 68

6. Forebyggelse og sundhedsfremme

Lege, s. 70

Legeformer, s. 71

Fantasileg, s. 74

Legetøj, s. 78

Legekultur, s. 80

7. Æstetik

Æstetik, s. 83

Forskellige æstetiske udtryk, s. 84

Smag og behag er forskelligt, s. 89

Begrebet musisk, s. 90

Æstetisk virksomhed, s. 91

Intellektuelt og æstetisk sprog, s. 96

Æstetikkens lindrende kraft, s. 98

Æstetiske processer og handicappede, s. 100

8. Natur

Natur, s. 104

Naturen forstået i forhold til dette kapitel, s. 104

Børns møde og erfaringer med naturen, s. 108

Naturfænomener, s. 111

Naturens pædagogiske rum, s. 113

Naturen som sanserum, s. 117

Den pædagogiske assistents rolle, s. 118

Farlige ting i naturen, s. 121

Etiske overvejelser, s. 125

Love og regler, s. 127

9. Økologi og bæredygtighed

Økologi og bæredygtighed, s. 130

Miljøet, s. 131

Celler, s. 133

Fødekæder, s. 135

Samspillet mellem naturens organismer, s. 139

Mangfoldighed i den levnede natur, s. 143

10. Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner, s. 150

Den pædagogiske assistents rolle i arbejdet med pædagogiske læreplaner, s. 151

Temaerne, s. 153

Naturen og naturfænomener, s. 161

Kulturelle udtryksformer og værdier, s. 163

11. Børnemiljøvurdering

Børnemiljøvurdering, s. 166

Børnemiljøvurdering i dagplejen, s. 171

12. Digitale medier I kultur- og aktivitetsfaget

Digitale medier i kultur- og aktivitetsfaget, s. 174

Den digitale og den analoge verden, s. 175

Demokratisering af medierne, s. 177

Børns, unges og voksnes mediekultur, s. 179

Bliver børn og unge påvirket af at spille spil?, s. 181

Film og medier i den pædagogiske hverdag, s. 183