Dansk

Her kan du downloade lydfilerne til bogen Dansk eller lytte til dem online.


Du kan hente alle lydfilerne her

Og her kan du hente lydfilerne til de supplerende tekster

Lærebog i kultur- og aktivitetsfag

Indledning

Dansk – Pædagogisk assistent

Om forfatterne

Titelblad

Kolofon

Forord

1. Velkommen til dansk

Velkommen til dansk, s. 15

Hvad skal du kunne?, s. 17

Portfolio – hvad er det?, s. 22

2. Læs dig klog

Læs dig klog, s. 21

Læsestrategier, s. 26

Hvad hjælper det, hvis man ikke kan huske det?, s. 31

3a. Kan vi ikke bare skrive en seddel?

Kan vi ikke bare skrive en seddel?, s. 32

Billeder som dokumentation, s. 34

Når børn og unge producerer billeder, s. 36

Levende billeder i pædagogisk arbejde, s. 39

3b. Mere end tusind ord

Mere end tusind ord, s. 42

Billedgenrer, s. 45

Billedets virkemidler, s. 52

Hvordan analyserer man et billede?, s. 56

3c. Jeg så det selv

Aktiviteter for handicappede, s. 115

Fysiske og psykiske handicap, s. 117

Handicapidræt på eliteniveau, s. 123

Forskellige former for handicapidræt, s. 127

4a. Nu skal du bare høre…

Aktiviteter for handicappede, s. 115

Fysiske og psykiske handicap, s. 117

Handicapidræt på eliteniveau, s. 123

Forskellige former for handicapidræt, s. 127

4b. Udvid horisonten – grav dybere

Udvid horisonten – grav dybere, s. 79

Hvem fortæller om det? – Om fortæller forhold og synsvinkel, s. 84

Hvordan analyserer man en novelle?, s. 88

4c. Der var engang…

Forebyggelse og sundhedsfremme, s. 130

Forebyggende arbejde, s. 134

Forebyggelse af overvægt, s. 137

Påvirkning af sundhed, s. 141

Sundhed og diskrimination, s. 145

Bevæg dig og bevar din krop, s. 147

Kredsløbssygdomme, s. 150

Fordele ved bevægelse og idræt for bestemte målgrupper, s. 153

Referencer, s. 155

4d. Livets historie

Livets historier, s. 97

Hvordan kan mam skelne mellem fakta og fiktion?, s. 99

Fortæl din historie, s. 104

Hvordan analyserer man en selvbiografi?, s. 106

5a. Vil du læse for mig?

Forebyggelse og sundhedsfremme, s. 130

Forebyggende arbejde, s. 134

Forebyggelse af overvægt, s. 137

Påvirkning af sundhed, s. 141

Sundhed og diskrimination, s. 145

Bevæg dig og bevar din krop, s. 147

Kredsløbssygdomme, s. 150

Fordele ved bevægelse og idræt for bestemte målgrupper, s. 153

Referencer, s. 155

5b. Hvad skal vi læse?

Hvad skal vi læse?, s. 114

Temaer, s. 118

Sprog, s. 122

Barnesyn, s. 124

Hvordan analyserer man en børnebog?, s. 126

6a. Hvad er det modsatte af sprogspasser?

Hvad er det modsatte af en sprogspasser?, s. 128

Grammatisk kompetence, s. 131

Ord der driller, s. 139

6b. Erle, perle, pif, paf, puf …

Erle, perle, pif, paf, puf…, s. 144

Det fonologiske niveau, s. 145

Det leksikogrammatiske niveau, s. 148

Det semantiske niveau, s. 150

Det kontekstuelle niveau, s. 153

Hvordan analyserer man et digt?, s. 157

7a. Jubii …. Vi fik 12 – og blev kloge!

Jubii … Vi fik 12 – og blev kloge!, s. 159

Hvad er problemet?, s. 163

Indsamling af empiri, s. 167

Hvordan skal den faglige rapport bygges op?, s. 170

Afslutning, s. 174

7b. Det er videnskabeligt bevist…

Det er videnskabeligt bevist…

Informationssøgning på nettet, s. 181

Faglitteratur som artikler, s. 183

Hvordan analyserer man en faglig artikel?, s. 185

8a. Skal vi snakke om det?

Skal vi snakke om det?, s. 187

Mødeindkaldelse, s. 189

Referat, s. 191

8b. Tal så de lytter

Tal så de lytter, s. 195

Inventio – indsaml dit stof, s. 195

Dispositio – Disponér dit stof, s. 196

Exordium – Indled dit oplæg, s. 197

Elocutio – Hvem skal du tale til?, s. 199

Memoria – Husk hvad du vil sige, s. 200

Actio – Gør det!, s. 202

9a. Jeg sagde jo….

Jeg sagde det jo…, s. 205

Hvorfor gør de stadig ikke, som jeg siger?, s. 211

Sprogets betydning, s. 213

Hvordan kommunikerer man sit budskab?, s. 215

9b. Skal det være billigt eller lækkert?

Skal det være billigt eller lækkert?, s. 216

Modtager og målgruppe, s. 219

Virkemidler, s. 223

Reklametyper, s. 226

Kommunikationskanal, s. 228

Hvordan analyserer man en reklame?, s. 229

10. Farvel til dansk

Farvel til dansk, s. 231

Uanset om du skal til eksamen eller ej, s. 235

Supplerende tekster

Den grimme ælling


Kære alle


Lille sky


Sollunden


Torben og Maria


Vokaler