Bevægelse og idræt

Her kan du downloade lydfilerne til bogen Bevægelse og idræt eller lytte til dem online.


Du kan hente alle lydfilerne her

Lærebog i kultur- og aktivitetsfag

Indledning

Bevægelse og idræt

Titelblad

Om forfatterne

Kolofon

Indholdsfortegnelse, s. 5

Forord, s. 10

1. Motivation

Motivation, s. 14

Forandringens faser, s. 18

Fastholdelse af motivation, s. 23

Introduktion til nye aktiviteter, s. 25

2. Kroppen og sanserne

Kroppen og sanserne, s. 29

Sanserne, s. 33

Muskler og led, s. 38

Kroppens udvikling, s. 43

Styrketræning, s. 44

Coopers løbetest, s. 47

Undgå skader, s. 51

Hvis skaden opstår, s. 55

Forholdsregler ved fysiske aktiviteter, s. 57

Motionsformer, s. 59

3. Udfordringer og muligheder

Udfordringer og muligheder, s. 62

Kom godt i gang, s. 66

Introduktion til en ny aktivitet, s. 68

Mål for aktiviteterne, s. 72

Rammer for bevægelse og idræt, s. 76

Institutioner for børn, s. 81

Brug musikken, s. 85

Nye elektroniske muligheder, s. 88

4. Ideer til aktiviteter

Ideer til aktiviteter, s. 92

Idræts- og bevægelsesaktiviteter til forskellige aldersgrupper, s. 93

Idræts- og bevægelsesaktiviteter til 5-6 årige, s. 98

Idræts- og bevægelsesaktiviteter til 9-10 årige, s. 105

Idræts- og bevægelsesaktiviteter til 10-16 årige, s. 108

Idræts- og bevægelsesaktiviteter til 16- 18 årige, s. 112

5. Aktiviteter for handicappede

Aktiviteter for handicappede, s. 115

Fysiske og psykiske handicap, s. 117

Handicapidræt på eliteniveau, s. 123

Forskellige former for handicapidræt, s. 127

6. Forebyggelse og sundhedsfremme

Forebyggelse og sundhedsfremme, s. 130

Forebyggende arbejde, s. 134

Forebyggelse af overvægt, s. 137

Påvirkning af sundhed, s. 141

Sundhed og diskrimination, s. 145

Bevæg dig og bevar din krop, s. 147

Kredsløbssygdomme, s. 150

Fordele ved bevægelse og idræt for bestemte målgrupper, s. 153

Referencer, s. 155