Fødevarehygiejne

Her kan du downloade lydfilerne til bogen Sundhed - kost og ernæring eller lytte til dem online.

 

Du kan hente alle lydfilerne her.

Indledning m.m.

Kapitel 1. Mikroorganismer

Mikroorganismer s. 12

Hvad er mikroorganismer s. 13

Bakterier s. 15

Gærsvampe s. 17

Skimmelsvampe s. 18

Virus s. 19

Parasitter s. 20

Mikroorganismers vækstbetingelser s. 20

Vand og fugtighed s. 21

Frysetørring s. 22

Konservering med salt og sukker s. 23

Temperatur s. 24

Autoklavering s. 25

Ilt s. 25

Kontrolleret atmosfære - beskyttet atmosfære s. 25

Surhed s. 27

Øvrige s. 28

Kapitel 2. Mikroorganismers egenskaber

Mikroorganismers egenskaber s. 30

De fordærvende mikroorganismer s. 31

De sygdomsfremkaldende mikroorganismer s. 32

Skema over de mest sygdomsfremkaldende mikroorganismer s.

Kapitel 3. Smittespredning

Smittespredning s. 38

Produktionskæden s. 39

Smittekæden s. 40

Smitstof s. 42

Smittevej s. 45

Kapitel 4. Regler og kontrolsystemer

Regler og kontrolsystemer s. 48

Lov om fødevarer s. 49

Kontrolsystemer s. 50

Risikogrupper s. 50

Kontrolbesøg s. 51

Smiley s. 52

Statistik over kontrolbesøg s. 54

Egenkontrol s. 55

Branchekoder s. 56

Kapitel 5. Forebyggelse af smittespredning