Klar til sosu

Her kan du downloade lydfilerne til bogen Klar til sosu eller lytte til dem online.


Du kan hente alle lydfilerne her

Indledning

Klar til sosu

Titelblad

Kolofon

Sådan bruger du bogen, s. 9

Tema 1 – Elev på skolen

Tema 1 – Elev på skolen, s. 11

Opgave 1, s. 11

Opgave 2, s. 11

Opgave 3, s. 12

Opgave 4, s. 13

Kapitel 1 · At være tosproget elev på social- og sundhedsuddannelsen

Kapitel 1 · At være tosproget elev på social- og sundhedsuddannelsen, s. 14

Opgave 5, s. 15

Opgave 6, s. 15

Ord og ordbøger, s. 16

Opgave 7, s. 16

Din egen ordbog, s. 17

Opgave 8, s. 17

Ordkort, s. 18

Opgave 9, s. 19

At læse, forstå og huske, 20

Opgave 10, s. 21

Opgave 11, s. 22

At skrive, s. 22

Opgave 12, s. 23

Opgave 13, s. 24

At tale, s. 25

Opgave 14, s. 27

Kapitel 2 · Uddannelse i Danmark og andre lande

Kapitel 2 · Uddannelse i Danmark og andre lande, s.28

Opgave 15, s. 29

Opgave 16, s. 30

Skole og uddannelse i Danmark, s. 31

Opgave 17, s. 32

Opgave 18, s. 32

Demokrati i skolen og klassen, s. 33

Opgave 19, s. 33

Opgave 20, s. 34

Elevens kompetencer, s. 34

Opgave 21, s. 35

Opgave 22, s. 36

Opgave 23, s. 39

At reflektere, s. 40

Opgave 24, s. 40

Opgave 25, s. 40

Opgave 26, s. 41

Gruppearbejde, s. 42

Opgave 27, s. 42

Opgave 28, s. 43

Opgave 29, s. 44

Opgave 30, s. 45

Opgave 31, s. 46

Opgave 32, s. 47

Opgave 33, s. 48

Samtale med din kontraktlære, s. 48

Opgave 34, s. 48

Opgave 35, s. 49

Fremlæggelse og oplæg i klassen og til eksamen, S. 50

Kapitel 3 · Karaktersystem og eksamen

Kapitel 3 · Karaktersystem og eksamen, s.54

Opgave 36, s. 54

Opgave 37, s. 55

At gå til eksamen, s. 55

Opgave 38, s. 57

Opgave 39, s. 58

Tema 2 – Elev i ældreplejen

Tema 2 – Elev i ældreplejen, s. 59

Opgave 40, s. 59

Kapitel 5 · At være elev i ældreplejen

Kapitel 5 · At være elev i ældreplejen, s.72

Opgave 52, s. 73

Opgave 53, s. 73

Opgave 54, s. 74

Opgave 55, s. 75

Din tillidsrepræsentant, s. 76

Opgave 56, s. 76

Mål for praktikken, s. 77

Opgave 57, s. 78

Uddannelsessamtaler, s. 51

Opgave 58, s. 83

Midtvejssamtale, s. 84

Slutevaluering, s. 85

At deltage i møder, s. 87

Opgave 59, s. 88

Opgave 60, s 88

At skrive dagbog, s. 60

Opgave 61, s. 91

Opgave 62, s. 91

Opgave 63, s. 92

Opgave 64, s. 93

Opgave 65, s. 94

Opgave 66, s. 96

Dokumentation, s. 96

Opgave 67, s. 96

Opgave 68, s. 98

Opgave 69, s. 98

Opgave 70, s. 99

Kapitel 4 · Ældrepleje i Danmark

Kapitel 4 · Ældrepleje i Danmark, s.60

Opgave 41, s. 61

Ældrepleje i Danmark nu, s. 62

Opgave 42, s. 62

Principper i ældreplejen, s. 63

Opgave 43, s. 63

Opgave 44, s. 65

Opgave 45, s. 65

Forskelle på hjemmepleje og plejebolig, s. 66

Opgave 46, s. 67

Opgave 47, s. 67

Opgave 48, s. 67

Opgave 49, s. 69

Opgave 50, s. 70

Opgave 51, s. 71

Kapitel 6 · Kultur på arbejdspladsen

Kapitel 6 · Kultur på arbejdspladsen, s.100

Opgave 71, s. 100

Opgave 72, s. 101

Opgave 73, s. 102

Opgave 74, s. 103

Opgave 75, s. 103

Hyggesnak, s. 103

Opgave 76, s. 104

Opgave 77, s. 104

Opgave 78, s. 105

Opgave 79, s. 106

Opgave 80, s. 107

Opgave 81, s. 108

Opgave 82, s. 109

Opgave 83, s. 110

Opgave 84, s. 111

Opgave 85, s. 111

Opgave 86, s. 112

Afslutning på temaet, s. 113

Opgave 87, s. 113

Opgave 88, s. 114

Opgave 89, s. 115

Tema 3 – Samarbejde med borgeren

Tema 3 – Samarbejde med borgeren, s. 117

Opgave 90, s. 117

Opgave 91, s. 117

Opgave 92, s. 118

Kapitel 7 · Kroppens opbygning

Kapitel 7 · Kroppens opbygning, s.119

Opgave 93, s. 119

Opgave 94, s. 120

Opgave 95, s. 120

Opgave 96, s. 121

Opgave 97, s. 121

Opgave 98, s. 122

Opgave 99, s. 123

Opgave 100, s. 124

Opgave 101, s. 124

Opgave 102, s. 125

Opgave 103, s. 126

Opgave 104, s. 127

Opgave 105, s. 127

Opgave 106, s. 128

Opgave 107, s. 129

Opgave 108, s. 130

Opgave 109, s. 130

Opgave 110, s. 131

Opgave 111, s. 132

Opgave 112, s. 133

Opgave 113, s. 134

Kapitel 8 · Kommunikation med borgeren

Kapitel 8 · Kommunikation med borgeren, s.137

Instruktionssprog, s. 138

Opgave 114, s. 138

Opgave 115, s. 140

Opgave 116, s. 141

Opgave 117, s. 142

Opgave 118, s. 143

Opgave 119, s. 144

Hyggesnak med borgeren, s. 144

Opgave 120, s. 145

Opgave 121, s. 147

Opgave 122, s. 148

Opgave 123, s. 148

Opgave 124, s. 150

Opgave 125, s. 151

Opgave 126, s. 152

Opgave 127, s. 154

Opgave 128, s. 155

Kendte mennesker, s. 155

Opgave 129, s. 155

Opgave 130, s. 157

Opgave 131, s. 157

Dine traditioner, s. 157

Opgave 132, s. 157

Opgave 133, s. 157

Kapitel 9 · Alderdom og døden

Kapitel 9 · Alderdom og døden, s.160

Opgave 134, s. 160

Opgave 135, s. 161

Opgave 136, s. 161

Opgave 137, s. 161

Opgave 138, s. 162

Den sidste tid, s. 162

Opgave 139, s. 163

Opgave 140, s. 163

Opgave 141, s. 164

Opgave 142, s. 165

Opgave 143, s. 169

Opgave 144, s. 169

Opgave 145, s. 169

Opgave 146, s. 170

Afslutning på temaet, s. 170

Opgave 147, s. 170

Opgave 148, s. 171

Opgave 149, s. 172

Linkliste