Dansk i Rosenhaven

Her kan du downloade lydfilerne til bogen Dansk i Rosenhaven eller lytte til dem online.


Du kan hente alle lydfilerne her.

Indledning

Dansk i Rosenhaven

Introduktion til Rosenhaven s. 7

Bogens opbygning s. 8

1. Kommunikation

Kommunikation s. 11

Hvad er kommunikation? s. 12

Analyse af kommunikation s. 15

- At tale

At tale s. 18

Samtale s. 19

Formidling s. 23

Retorikkens fem faser s. 23

- At lytte

At lytte, s. 28

Aktiv lytning s. 29

Spørgeteknik s. 30

- At læse

Læsestrategier s. 34

Tekstforståelse s. 37

Læseprocessen s. 40

Læsehastighed s. 42

Læsetræning s. 43

- At skrive

Grammatik s. 48

Navneord (substantiver) s. 50

Udsagnsord (verber) s. 52

Tillægsord (adjektiver) s. 54

Stedord (pronominer) s. 55

Bindeord (konjunktioner) s. 56

Biord (adverbier) s. 57

Forholdsord (præpositioner) s. 58

Sætningsopbygnng s. 59

Tegnsætning s. 61

Skrivestrategier s. 64

Skrivning er en proces s. 66

Skriftlige genrer s. 69

Resume s. 70

Referat s. 70

Mødereferat s. 72

Beskrivelse s. 73

Rapport s. 74

Valg af skriftlig genre s. 76

Notatteknik s. 77

Portfolio s. 80

2. Genrer

Genrer - tekster s. 83

Fiktion og nonfiktion s. 83

Genrernes forskellighed s. 84

Virkemidler s. 87

- Analyse er en proces

Analyse er en proces s. 90

Før analysen - præsentation s. 91

Analyse og fortolkning s. 92

Vurdering og perspektivering s. 96

- Fiktion

Fiktion s. 99

Noveller s. 100

Novellers virkemidler s. 102

Tid s. 106

Fortæller og synsvinkel s. 107

Fortællemåde s. 110

Andre sproglige virkemidler s. 111

Sted og miljø s. 112

Personer s. 114

Analyseprocessen - noveller s. 116

Lyrik - digte s. 118

Digtets virkemidler s. 121

Billedsprog - metaforer s. 125

Symboler s. 126

Ordvalg s. 127

Analyseprocessen s. 130

Kunstbilleder s. 132

Kunstbilleders virkemidler s. 135

Rum s. 137

Synsvinkel s. 138

Beskæring s. 139

Farver s. 140

Lys s. 142

Personer, tid, sted og miljø s 143

Symboler s. 143

Analyseprocessen - kunstbilleder s. 144

Spillefilm s. 146

Spillefilmens virkemidler s. 148

Analyseprocessen - spillefilm s. 152

- Nonfiktion

Nonfiktion s. 155

Medier s. 156

Medievaner s. 158

Nyhedsmedier s. 160

Avisen s. 161

Tv s. 165

Computer s. 167

Mediernes indhold s. 168

Artiklens virkemidler s. 172

Analyseprocessen - artikler s. 178

Pressefotos s. 180

Analyseprocessen - pressefoto s. 184

Dokumentarfilm s. 186

Analyseprocessen - dokumentarfilm s. 190

Hjemmesider s. 192

Hjemmesidernes funktion og hensigt s. 192

Hjemmesidernes genrer s. 193

Hjemmesidernes virkemidler s. 196

Analyseprocessen - hjemmesider s. 200

- Faktion

Faktion - blandingsgenrer s. 203

Afsenderens hensigt s. 206

Modtagerens hensigt s. 208

Forskellige faktionstekster s. 208

Reklamer s. 209

Reklamens virkemidler s. 212

Analyseprocessen - reklamer s. 214

Erindringstekster s. 216

Cases s. 217

Analyseprocessen - faktionstekster s. 220 

3. Litteratur og links

Litteratur s. 222

Hjemmesider s. 223

Citerede tekstr s. 224

Pædagogiske overvejelser s. 225

Præsentation af hjemmesiden s. 226

Præsentation af forfatterne s. 228